Hvordan en permittering gjennomføres

I disse dager er det mange som er tvunget til å vurdere permittering av ansatte, helt eller delvis. Her kan du lese litt om hva du må gjøre før permitteringsvarsel sendes de ansatte.

Publisert:

Det er mange formelle forhold man må passe på før man går til permittering, som er et midlertidig opphør av lønns- og arbeidsplikt pålagt av arbeidsgiver. For å kunne gå til et slikt skritt må det blant annet foreligge en saklig grunn.

At arbeidsgiver ikke lenger har arbeidsoppgaver som gjør det forsvarlig å holde de ansatte i arbeid, er en slik grunn. Koronakrisen og den unntakstilstanden vi nå har i samfunnet, gir for veldig mange virksomheter saklig grunn til å permittere.

Før permitteringsvarsel sendes de ansatte, må du:

 1. Sørg for å dokumentere at det er gjort en god vurdering av grunnlaget for permitteringen, jf. punktet om saklighet ovenfor.
 2. Drøft permitteringsgrunnlaget med de ansatte/representant for de ansatte/verneombud.
  Drøft behovet for permitteringer, mulige alternativer til permittering, omfang/varighet og ev. kriterier for utvelgelse av ansatte dersom det er snakk om delvis permittering. Utarbeid referat fra møtet (som kan være et elektronisk eller fysisk møte), som inkluderer alle vesentlige punkter som ble diskutert på møtet, herunder hva det er enighet og ev. uenighet om.
 3. Send melding til NAV om permitteringen(e) ved mer enn ti permitterte.
  Les mer om dette hos nav.no – permittering og oppsigelse.
 4. Foreta en saklig utvelgelse av hvem som skal permitteres.
  Utvelgelse av hvem som skal permitteres må være saklig. Som ved nedbemanning er ansiennitet og kompetanse saklige kriterier, men også andre kriterier vil kunne benyttes. For virksomheter bundet av tariffavtale vil ansiennitet være hovedregelen, selv om også dette vil kunne fravikes om saklig grunn foreligger.
 5. Varslingsfrist 
  Når punktene ovenfor er gjennomført, må arbeidsgiver sende permitteringsvarsel. Normalt skal det varsles 14 dager før iverksettelse. Ved uforutsette hendelser kan varslingsfristen reduseres til to dager. I mange virksomheter vil koronakrisen åpne for to dagers varslingsfrist.
 6. Arbeidsgiverperioden 
  Arbeidsgiverperioden er midlertidig redusert til to dager. Det betyr at arbeidsgiver må betale ordinær lønn til de permitterte de to første dagene. Fra dag tre til og med dag 20 vil den ansatte ved å søke NAV, kunne få utbetalt full lønn inntil 6G (ca. 600 000). Fra dag 21 mottar permitterte dagpenger fra NAV.