Slik må bedriften håndtere midlertidig lav mva-sats

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse med viktige avklaringer om hvordan lav mva-sats på 6 % fra 1. april skal håndteres i praksis. Noen av de viktigste avklaringene gjelder:

Publisert:
 1. Fakturering med feil mva-sats 
  Har virksomheten fakturert med 12 % mva etter 1. april 2020 må beløpet innberettes med mindre feilen rettes overfor kunden.

 2. Forskuddsfakturering 
  Er det fakturert på forskudd med 12 % mva for tjenester som blir levert etter 1. april 2020 må beløpet innberettes med mindre feilen rettes overfor kunden. Blir det fakturert på forskudd med 6 % mva for tjenester som blir levert etter 31. oktober 2020, må virksomheten fakturere kunden for satsøkningen eller dekke beløpet selv. 

 3. Mva-meldingen 
  Mva-meldingen vil håndtere begge satser, men det innebærer at merverdiavgiften ikke beregnes automatisk ut ifra beregningsgrunnlaget.

 4. Kundens fradragsrett 
  En kunde vil ikke ha fradrag for høyere mva-sats enn den til enhver tid gjeldende satsen. Det innebærer at kunde som har fått faktura med feil mva-sats må be om ny faktura fra leverandør, eller kun føre riktig mva-sats til fradrag.