Utsettelser av skatte-­ og avgiftskrav

Personer og virksomheter som har betalingsproblemer som følge av koronaepidemien, kan søke om en kortvarig betalingsutsettelse på de fleste skatte- og avgiftskrav. Ordningen skal gjøre det enklere og mer fleksibelt å få en utsettelse.

Publisert:

Forsinkelsesrenter løper i betalingsutsettelsesperiode

Betalingsutsettelse betyr at du slipper å betale regningen nå, men at nedbetalingstiden blir lengre. Betalingsutsettelsen er midlertidig og endrer ikke kravets forfall, noe som gjør at det påløper forsinkelsesrente i utsettelsesperioden. Utsettelsen gis til 31. desember 2020 og forsinkelsesrenten utgjør seks prosent p.a. fra 10. juni til 31. desember 2020.

 

rente.jpg

Hvilke krav kan det gis utsettelse på?

Det kan gis utsettelse på de fleste skatte- og avgiftskrav, også krav hos Statens innkrevingssentral. For krav som allerede er betalt, kan det ikke søkes utsettelse. Det kan ikke søkes om utsettelse av fremtidige krav, kun for krav som har oppstått, men ikke forfalt. Ordningen gjelder ikke for krav som gjelder underholdsbidrag.

Hvem kan få betalingsutsettelse?

For at du skal få betalingsutsettelse, er det et krav at du er midlertidig ute av stand til å innfri dine krav som følge av koronasituasjonen. I tillegg er det stilt krav som avhenger av om det er en privatperson, et selskap eller et enkeltpersonforetak som søker.

For privatpersoner

Personer som har en betydelig reduksjon i egen inntekt, eller i egen og ektefelle/samboers samlede inntekt, kan søke. Vilkåret vil være oppfylt hvis du er 100 prosent permittert/arbeidsledig, eller hvis inntekten er redusert med minst 20 prosent sammenlignet med før 29. februar 2020. Reduksjonen i inntekt må ha inntruffet etter 29. februar 2020.

For næringsdrivende og selskaper

For næringsdrivende og selskaper er det krav om at virksomheten ikke har ubetalt gjeld med opprinnelig forfall før 29. februar 2020, og at selskapet må være ute av stand til å til å betale kravene sine som følge av Covid-19.
I tillegg skal alle pliktige skattemeldinger med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til søknadstidspunktet være levert. Den næringsdrivende eller selskapet skal heller ikke ha utestående krav på forskuddstrekk eller skattetrekk.

For enkeltpersonforetak

Driver du et enkelpersonforetak, vil vilkårene for å søke være de samme som for selskaper. Har du avsluttet virksomheten, blir du vurdert etter de samme vilkårene som gjelder for privatpersoner. Knytter kravet seg til dine private forhold, vil søknaden bli vurdert ut fra det som gjelder for privatpersoner.

Hvordan går du frem?

Skatteetaten og Statens innkrevingssentral har opplysninger på sine nettsider om hvordan du går frem for å søke om betalingsutsettelse. De har også utarbeidet egne søknadsskjemaer. Søknaden leveres via altinn eller Statens innkrevingssentrals nettportal. Det vil ikke være anledning til å klage dersom du får avslag på søknaden, men innkrevingen skal midlertidig stanses mens din søknad behandles.