Descartes

Descartes revisjonsmetodikk er skreddersydd for å dekke revisorenes behov, og vil støtte de til enhver tid gjeldende revisjonsstandarder.

For support og teknisk støtte, benytt Descartes support. Support er en fakturerbar tjeneste.

Ved alvorlige problemer kan telefonnummer 920 60 997 benyttes. Merk at elektroniske henvendelser prioriteres i køen, så det vil alltid være en fordel å registrere en sak i henvendelsessystemet i forkant.

For informasjon knyttet til bruk av systemet, revisjonsfaglige spørsmål, osv. ta kontakt med Revisorforeningen: e-post: descartes@revisorforeningen.no, telefon 23 36 52 00