Avgitte høringssvar

 • Ny teknologi og reguleringen av regnskapsførere

  Regnskapsførerbransjen har gjennomgått store endringer siden vi fikk regnskapsførerloven i 1993. Ny teknologi påvirker bransjen sterkt. I Revisorforeningens høringssvar til ny regnskapsførerlov, mener vi at det likevel er best å beholde hovedtrekkene i den gjeldende reguleringen.

  21.10.2018

 • Forenklinger i statlige regnskapsstandarder

  Forenklingen bør ikke medføre at periodisert regnskapsføring i staten avviker ytterligere fra de generelle prinsippene for periodisering og unødvendige avvik fra regnskapsføring som følger av regnskapsloven.

  24.09.2018

 • Fremtidens rapportering i EU

  Revisorforeningen anbefaler at EU-Kommisjonen legger til rette for reell integrering av finansiell og ikke-finansiell rapportering. Direktiver som hemmer utviklingen av selskapsrapporteringen må endres.

  18.07.2018

 • Høringssvar endringer i bokføringsforskriften

  Enkelte av de foreslåtte endringene er en tilpasning til de foreslåtte endringer til kassasystemforskrifta av 23. mars 2018. Revisorforeningen støtter disse forslagene. Samtidig er det en utfordring at bokføringsreglene endres flere ganger i løpet av kort tid. Noen av endringene er nye krav hvor utgiftene til endringer av systemer ikke er uvesentlige. Andre endringer er nødvendige forenklinger. Vi ber departementet påse at endringer i reglene ikke påfører de bokføringspliktige utgifter som kunne vært unngått.

  10.07.2018

 • Endring i kravet til utskrift av salgskvittering

  Det foreslås å endre kravet til at det ikke er mulig å avslutte et salg uten å skrive ut salgskvittering. Det foreslås at kravet til at kassasystem skal skrive ut salgskvittering kan utelates når det benyttes integrert betalingsterminal, eller andre betalingsløsninger som er integrert i kassasystemet, hvor betalingsmiddelet ikke er sedler eller mynter.

  10.07.2018