Vurdering av klimarisiko: ISA 250

ISA 250 Vurdering av lover og forskrifter ved revisjon av regnskaper.

I tillegg til lover og forskrifter som kan ha en direkte betydning for fastsettelsen av vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet (for eksempel skatte- og pensjonslovgivning og forskrifter), har revisor også ansvar når det gjelder andre lover og forskrifter som ikke har en direkte betydning for fastsettelsen av vesentlige beløp og tilleggsopplysninger i regnskapet, men der etterlevelse med disse er viktige for driften i enheten, for enhetens mulighet for fortsatt drift eller for å unngå vesentlige straffegebyr.

Revisor er pålagt å identifisere vesentlig feilinformasjon i regnskapet som skyldes brudd på lover og forskrifter. Når det gjelder klimarisiko, kan dette inkludere miljølovgivning og -forskrifter. Brudd på slike bestemmelser kan ha vesentlig betydning for regnskapet, spesielt dersom disse resulterer i rettstvister, bøter eller gebyr.