Hva betyr koronakrisen for eiere og ansatte i revisjonsvirksomhetene?

Her finner du informasjon som i første rekke har relevans for drift av revisjonsvirksomheten og virksomhetens ansatte.

Siden blir løpende oppdatert.

Koronakrisen: Permittering av ansatte

Konsekvensene av koronavirusutbruddet gjør at mange bedrifter, inkludert revisjonsforetak, får behov for å permittere ansatte. I artikkelen nedenfor gis en oversikt tilpasset revisjonsforetakene over relevante lover, regler og prosedyrer som må følges ved permittering av ansatte.

Artikkelen er i første rekke skrevet med tanke på permittering av ansatte i revisjonsforetakene, men informasjonen vil også kunne være relevant ved diskusjon av permitteringer hos klienter.

Perioden med lønnsplikt for arbeidsgiver (arbeidsgiverperioden) reduseres fra 15 til 2 dager.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 – 20. Arbeidsgivere som har forskuttert dagpenger i form av lønn må søke om refusjon fra NAV. Les mer på nav.no

Det fastsettes en rekke unntak og tilpasninger i reglene om dagpenger og andre ytelser fra folketrygden.

Se omtale på revisorforeningen.no