Akademiet for bærekraftsrapportering - kull 2

Akademiet for bærekraftsrapportering presenterer den omfattende lovgivning (EU-CSRD) og det store sett med standarder for rapportering av bærekraft - EFRAGs ESRS som vil gjelde i Norge. Kull 1 er nå fullbooket. Kull 2 vil ha oppstart medio april 2023.

Publisert:
16045 - DnR - AFB - Banner 1100x520 - #3.png

Rapporteringsstandardene stiller omfattende informasjonskrav til norske virksomheter rundt opplysninger om bærekraft (ESG). Anslagsvis 1800 norske selskaper vil være direkte omfattet av Bærekraftsdirektivet som er en betydelig utvidelse fra gjeldende lovgivning.

Omfanget av standarder er stort. Akademiet for bærekraftsrapportering er derfor tilpasset til behovene for de ulike målgruppene. Vi vil også skape en møteplass for interessentene til rapportering av bærekraft og brukerne av informasjonen

Revisorforeningen har i samarbeid med BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC laget et utdanningsopplegg som skal dekke behovene til de rapporterende selskapene, brukerne og revisorene.

Kull 2 er nå åpen for påmelding, meld deg på!