Aksjeloven klar for Brexit

Aksjeloven oppstiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer har bosted i Norge eller EØS-området. Problemene dette kunne skapt ved et no-deal Brexit er nå løst ved nye overgangsregler.

Publisert:

Nye overgangsregler sikrer at mer enn 600 norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal Brexit.

Flere norske aksje- og allmennselskaper har styremedlemmer og daglig leder som er britiske statsborgere, eller er bosatt i Storbritannia. Tall fra Foretaksregisteret viser at dette gjelder mellom 600 og 1000 bedrifter i dag.

 De nye overgangsreglene sikrer at britiske styremedlemmer og britiske daglig ledere, som er valgt eller ansatt før Storbritannias uttreden av EU, likestilles med borgere i EØS-området. Disse aktuelle selskapene vil dermed fortsette å ha et beslutningsdyktig styre.

Ansettelser og styrevalg etter Brexit vil foregå etter de alminnelige reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven.