Åpent møte om fremtidig organisering av regnskapsstandardsettingen

Norsk Regnskapsstiftelse inviterer til åpent møte om fremtidig regnskapsstandardsetting fredag 30. september 2022 kl. 09:00–11:00 på Handelshøyskolen BI, Nydalen i Oslo, eller digitalt via Zoom.

Publisert:

På oppdrag fra Finansdepartementet har Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede spørsmål knyttet til fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder.

I den sammenheng inviterer NRS til et åpent møte for å orientere om arbeidet så langt, og for at arbeidsgruppen skal få innspill og synspunkter den kan ta med seg videre i arbeidet. 

Påmelding

  • Tid: Fredag 30. september 2022 kl. 09:00–11:00 
  • Sted: Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, eller digitalt via Zoom 
  • For mer informasjon og påmelding, se www.regnskapsstiftelsen.no

Kvaliteten på foretakenes årsberetninger og årsregnskaper er viktig for et velfungerende næringsliv og samfunnet for øvrig. God regnskapsskikk og utviklingen av regnskapsstandarder for å utfylle regnskapslovens generelle regler er derfor av stor betydning.

Arbeidet omfatter spørsmål om organisering og finansiering, og hvilken rettslig status regnskapsstandardene skal ha. Arbeidet omfatter ikke spørsmål om hvilket innhold regnskapsstandardene skal ha eller om standardene skal tilpasses i retning av IFRS for SMEs. Se også "Fremtidig organisering av arbeidet med norske regnskapsstandarder".