Attestasjoner gir bedre bærekraftsrapportering

Det er økende etterspørsel etter god bærekraftsrapportering. Ekstern attestasjon utført av revisor reduserer risikoen for feil og unøyaktigheter i rapporteringen. Dette gir merverdi for kundene og åpner nye muligheter for revisorene.

Publisert:

En ny studie viser hvordan attestasjoner av bærekraftsrapporter bidrar til bedre rapportering og mindre feil. En gruppe amerikanske forskere har sett på 2 339 bærekraftsrapporter fra 42 land og hvordan attestasjon påvirker korrigering av feil og innhold. Studien viser at bruk av etablerte rapporteringsrammeverk ikke erstatter behovet for ekstern attestasjon. 

Attestasjon fra revisor bidrar til å redusere feil og mangler

Studien ser på attestasjoner utført både av revisjonsselskaper og andre tilbydere. Dersom bærekraftsrapporten attesteres, dobler det sjansen for at feil og mangler avdekkes. Graden av korrigering er størst dersom attestasjonen utføres av revisor. Attestasjon fra revisor bidrar også til å redusere feil i framtidig rapportering.

Bærekraftsrapportene som attesteres av revisor er mer oppdaterte når det gjelder definisjoner, omfang og metodologi. Dette bidrar til å øke kvaliteten på bærekraftsrapporteringen.

Økende bruk av attestasjoner i bærekraftsrapportering

Ifølge KPMG publiserer 93 % av verdens 250 største selskaper bærekraftsrapporter. Med større krav til kvalitet og nøyaktighet er det økende bruk av attestasjoner. En ekstern attestasjon bidrar til å øke tilliten til rapportering hos interessentene og styrker rapporteringsarbeidet hos selskapene.

Det har de siste årene blitt stadig mer utbredt å innhente attestasjonen fra revisor. I Norge har 6 av de 10 største selskapene fått attestasjon fra revisor. Revisjonsstandard ISAE 3000 har blitt vanlig å bruke for attestasjonene av bærekraftsrapporter.

Behovet for økt kvalitet i bærekraftsrapporteringen åpner nye muligheter for revisorene:

  • Attestasjoner utført av revisor bidrar til økt kvalitet i bærekraftsrapporteringen. Dette gir en merverdi for kundene og bidrar til mer bærekraftige forretningsmodeller.
  • Revisor står for tillit og kvalitet og er best posisjonert til å støtte bedriftene i deres bærekraftsrapportering. God informasjon bidrar til å sikre kundenes forhold til sine interessenter.

Klikk på lenken for å lese mer om studien.