Avklaringer om kompensasjonsordningen

Juridisk avdeling i Skatteetaten har offentliggjort en oppsummering av avklaringer og presiseringer om kompensasjonsordningen

Publisert:

Kompensasjonsordningen for næringslivet administreres av Skatteetaten.

Juridisk avdeling i Skatteetaten har offentliggjort en oppsummering av avklaringer og presiseringer om ordningen.  Avklaringene er datert og gruppert etter kapitler og paragrafer i forskriften om kompensasjonsordningen.

Oversikten oppdateres fortløpende.