Bærekraftsakademiet

Revisorforeningen vil sammen med de store revisjonsselskapene arrangere et omfattende Bærekraftsakademi. Introduksjonskurset blir 21. juni.

Publisert:

EU er i ferd med å vedta en omfattende lovgivning (EU-CSRD) og et stort sett med standarder for rapportering av bærekraft (EFRAGs ESRS). Verdipapirlovutvalget vurderer hvordan dette, som er EØS-relevant, skal tas inn i norsk lovgivning.

Revisorforeningen vil i samarbeid med BDO, Deloitte, EY, KPMG og PwC lage et utdanningsopplegg som skal dekke behovene til de rapporterende selskapene, til brukerne og til revisorene. Direktivet krever at revisorene må ha etterutdanning i dette for å få lov til å attestere.

Omfanget av standarder er stort. Vi lager derfor et opplegg som tilpasses til behovene for de ulike mågruppene. Vi vil også skape en møteplass for interessentene til rapportering av bærekraft.

Revisorforeningen arrangerer et introduksjonskurs 21. juni fra klokken 8.00–12.00. Hold av datoen. Mer informasjon kommer når programmet er klart.