Frist for bekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1

Fristen for bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. For foretak uten regnskapsplikt gjelder andre og kortere frister. Bekreftelser som er levert på annen måte enn via portalen, anses ikke som innsendt.

Publisert:

Frist for innsending av bekreftelser

Fristen for innsending av bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1 er 

  • 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. 
  • 20. august 2021 for foretak uten regnskapsplikt som har fått utsatt frist med å levere skattemeldingen 
  • 31. mai 2021 for foretak uten regnskapsplikt som ikke har søkt om utsatt frist for skattemeldingen 

Fristen for regnskapspliktige foretak er 31. august uavhengig av når foretaket avholder ordinær generalforsamling hvor årsregnskapet fastsettes. Fristen er 31. august også for foretak med avvikende regnskapsår. Se info fra Skatteetaten i portalen.

Bekreftelse må sendes inn i portalen

Bekreftelser som sendes inn på andre steder enn via portalen, anses ikke som innsendt. Det betyr at selv om du har sendt inn bekreftelser til Skatteetaten i forbindelse med behandling av søknad/klage eller etterkontroll, så må du fortsatt sende inn bekreftelsen via portalen for at bekreftelsen skal anses som innsendt.