Betalingsutsettelse for skatt og avgift som følge av koronasituasjonen

Som følge av de nye koronarestriksjonene, er betalingsfristen 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022.

Publisert:

Den midlertidige ordningen med betalingsutsettelse på grunn av koronasituasjonen er ikke forlenget etter 30. juni 2021. Krav som var utsatt til 30. juni ble automatisk tilbudt en avdragsordning med oppstart i oktober.

Som følge av de nye koronarestriksjonene fra desember 2021, er betalingsfristen 31. desember 2021 utsatt til 31. mars 2022. Betalingsfristene for de etterfølgende avdragene blir tilsvarende forskjøvet med tre måneder, slik at siste avdrag blir 30. desember 2022.

Du trenger ikke å henvende deg til Skatteetaten om dette. Du vil få tilsendt betalingsinformasjon når ny betalingsfrist nærmer seg.