Den ekstra arbeidsgiveravgiften fjernes fra nyttår

Den omstridte ekstraordinære arbeidsgiveravgiften som ble innført i 2023, skal fjernes 1. januar 2025, melder Dagens Næringsliv.

Publisert:

Fra 2023 innførte regjeringen en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % for lønninger over 750.000 kroner. I 2024 ble grensen hevet til 850.000 kroner. Det har vært forutsatt at den ekstra arbeidsgiveravgiften skal være midlertidig, men det har vært usikkert når den avvikles.

Avgiften har fått kritikk for at den er svært tyngende for bedrifter med ansatte, og for å ramme kunnskapsbedrifter spesielt, fordi høykompetent arbeidskraft er dyrere.

I februar lovet finansministeren at den ekstra avgiften skulle fjernes før valget i 2025, men kunne ikke si når. Ifølge Dagens Næringsliv vil den altså bli fjernet fra 1. januar 2025. Dette vil fremgå av Revidert Nasjonalbudsjett som legges fram tirsdag 14. mai.