Arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet

Etter en dom i EFTA-domstolen må ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift for foretak med ambulerende virksomhet endres midlertidig fra 2016.

Publisert:

Dette opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Saken gjelder statsstøtte i form av redusert arbeidsgiveravgift for ambulerende virksomhet som på visse vilkår kan benytte lavere avgiftssats enn satsen i den sonen foretaket er registrert. Ambulerende virksomhet er foretak som utfører arbeid andre steder enn der foretaket er registrert, blant annet bygg, anlegg, transport og arbeidsutleie.

Dommen tar ikke stilling til om særregelen er lovlig eller ikke, men viser til at ESAs undersøkelser av særregelen ikke var tilstrekkelige. ESA har nå satt i gang en ny undersøkelse. Norge har plikt til å stanse tildeling av støtte etter denne bestemmelsen mens undersøkelsene pågår, skriver Finansdepartementet.

Når hoveddelen av det ambulerende arbeidet utføres i en sone med høyere avgiftssats enn i registeringssonen, videreføres plikten til å bruke denne høyere satsen uendret.