Nedsettelse av formuesverdi på bolig - dokumentasjonskrav ved bruk av "sikkerhetsventilen"

Ved krav om nedsettelse av formuesverdi av eiendom stilles det ikke krav om at takstmann eller megler besiktiger eiendommen dersom det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.

Publisert:

Forarbeidene til dagens regelverk er klare på at det kreves at takstmannen eller megleren har besiktiget eiendommen både innvending og utvendig for at formuesverdien av bolig skal kunne settes ned ved bruk av den såkalte «sikkerhetsventilen» i skatteloven § 4-10 annet og tredje ledd.

I noen tilfeller kan det være farlig å oppholde seg på eller i nærheten av en eiendom. Offentlige myndigheter kan også i visse tilfeller forby opphold eller påby evakuering av en eiendom eller et område. I slike tilfeller kan det ikke stilles krav til besiktigelse av eiendommen, skriver Finansdepartementet i en uttalelse 21. januar 2021.

Tilsvarende tolkning må gjelde for fritidsboliger og næringseiendom etter hhv. sktl. § 4-10 sjette og syvende ledd, skriver departementet videre.