EFRAG ønsker innspill fra olje- og gassnæringen

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) søker innspill fra relevante norske aktører innen gruvedrift samt olje- og gassnæringen.

Publisert:

EFRAG etablerer Community Sector Groups innenfor en rekke bransjer slik at eksterne interessenter gi innspill, bidra og støtte deres arbeid i utviklingen av sektorspesifikke utkast til ESRS. De søker interessenter med tilknytning til eller interesse for respektive sektorene om å bli med i sektorgruppene som en del av deres forberedelse til sektorspesifikke workshops og arrangementer som vil finne sted i løpet av oktober og november 2022.

Dette er en opplagt mulighet for norske aktører innenfor disse bransjene til å ytre sin mening og påvirke hvordan de kommende sektorspesifikke standardene for bærekraftsrapportering vil se ut. 

 

Carl-Emil

Akselberg

Rådgiver bærekraft
986 20 776 cea@revisorforeningen.no