Egnethetskrav for tjenestetilbydere innen virtuell valuta

Det er innført krav om egnethet for ledere og betydelige eiere i tjenestetilbydere innen virtuell valuta. Hvis du er revisor for et slikt foretak, bør du gjøre deg kjent med de nye reglene i hvitvaskingsforskriften.

Publisert:

De som leverer tjenester innen virtuell valuta skal være registrert hos Finanstilsynet. De som ikke oppfyller egnethetskravene, kan miste registreringen.