Endringer i hvitvaskingsreglene

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i hvitvaskingsloven og -forskriften, blant annet om høyrisikoland, avvikling av kundeforhold og rapporteringsplikt for samvirkeforetak som tar imot innskudd.

Publisert:

Det presiseres dessuten at revisorer og regnskapsførere kan utveksle informasjon om rapportering som gjelder felles klient (unntak fra avsløringsforbudet). Vi legger til grunn at dette gjelder også i dag.

Et av tiltakene som foreslås for høyrisikoland, er at tilsynsmyndigheten kan ilegge utvidede krav til eksternrevisjon for filial eller datterforetak i slike land.

Forslaget vil gjennomføre utestående deler av EUs femte hvitvaskingsdirektiv. I tillegg foreslås det utfyllende forskrifter på bakgrunn av erfaringer siden ny hvitvaskingslov trådte i kraft i 2018. Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet. 

Frist for å gi høringssvar er 23. mars 2020.

Har du innspill til oss?

Hvis du har innspill til Revisorforeningen om denne saken, kan du registrere dette i spørretjenesten (medlemmer) eller kontakte

Espen

Knudsen

Fagsjef rammebetingelser
413 23 438 ek@revisorforeningen.no