Engasjementsbrev for revisorbekreftelse av søknader i kompensasjonsordning 1 og 2

Revisorforeningen har utarbeidet et eksempel på engasjementsbrev for oppdrag om bekreftelse av søknader om tilskudd i kompensasjonsordning 1 og 2.

Publisert:

Eksemplet er tatt inn i vårt generelle eksempel på engasjementsbrev for oppdrag om revisorbekreftelser som du finner her. Eksemplet er tilgjengelig for innloggede medlemmer i Revisorforeningen.

I vedlegg A1 finner du eksemplet for oppdrag om bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall i kompensasjonsordning 1 og 2.