Når er badeanlegg "opplevelsessenter"

I en bindende forhåndsuttalelse kommer skattekontoret til at et planlagt anlegg er et større svømmeanlegg, og ikke et opplevelsessenter i form av et badeland.

Publisert:

Saken gjelder etableringen av et større badeanlegg og spørsmålet om anlegget kunne anses som et opplevelsessenter og derved omfattet av redusert sats på inngangsbilletter.

Skattekontoret kom til at det planlagte badeanlegget ikke kunne anses som et opplevelsessenter. Omsetning av adgang til anlegget ville være unntatt fra avgiftsplikt, og ikke avgiftspliktig med redusert sats.