ESA snur om foretak i økonomiske vansker

EFTAs overvåkningsorgan ESA støtter Norges forslag til en tolkning av reglene om statsstøtte.

Publisert:

Det følger av EØS-avtalens statsstøtteregelverk at foretak er avskåret fra å motta statsstøtte i form av bl.a. skattefordeler, herunder Skattefunn og differensiert arbeidsgiveravgift, dersom mer enn halvparten av den tegnede aksjekapitalen (inkl. overkurs) eller selskapskapitalen er tapt som følge av underskudd. (Dette gjelder ikke SMB de første tre år etter foretaksregistrering av foretaket eller konsernet). Beregningen foretas med utgangspunkt i balansen i sist avlagte regnskap/næringsoppgave, eventuelt en mellombalanse med balansedato før støttetidspunktet.

Den foreslåtte løsningen som ESA har gitt sin støtte til, betyr at vurderingen av om et foretak er i økonomiske vanskeligheter kan bygge på andre verdier enn de som følger av de avlagte regnskapene. Selskapene gis nå mulighet til å synliggjøre merverdier basert på andre regnskapsstandarder enn de selskapet har benyttet. Selskapene kan også velge å legge skattemessige formuesverdier til grunn.  

Regjeringen har jobbet med denne saken over tid, med mål om å finne en løsning for levedyktige bedrifter som har fått varsel om innbetaling av ekstra arbeidsgiveravgift. Bedriftene har mottatt varselet som en følge av regelverket for støtte til selskaper som anses å være i økonomiske vanskeligheter, skriver Finansdepartementet i sin pressemelding.

Dagens møte med ESA er en oppfølging av møtet som ble avholdt mellom ESA og finansministeren i Brussel i november i fjor.

– Det jeg nå vil gjøre er å be Skatteetaten om å legge den nye forståelsen til grunn og se på sakene på nytt, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Vi forventer at det de nærmeste dagene vil komme nærmere avklaringer fra Finansdepartementet om hvordan ESAs nye fortolkning skal forstås og anvendes.