Ansvarlige revisorer må fullføre 120 timer etterutdanning innen utløpet av 2021

Her får du informasjon om kravene til etterutdanning etter ny revisorlov.

Publisert:

Ansvarlige revisorer

Hvis du er ansvarlig revisor oppført med revisorregisternummer i Finanstilsynets virksomhetsregister,  må du innen 31.12.2021 ha fullført 120 timer etterutdanning for perioden 2019 – 2021. Som relevant etterutdanning regnes

  • strukturert opplæring
  • annen etterutdanning - maksimalt 30 av 120 timer 

Strukturert opplæring
Strukturert opplæring er kurs eller andre opplæringsaktiviteter med et undervisningsopplegg som er tilrettelagt av en ansvarlig arrangør og som er forberedt og gjennomført av noen med særskilt kompetanse i emnet. Strukturert opplæring må oppfylle særskilte dokumentasjonskrav i revisorloven § 5-1 fjerde ledd

Vi legger til grunn at forelesere kan regne med det samme antall timer strukturert opplæring som deltakerne på kurset.

Annen etterutdanning - maks 30 av 120 timer
Etterutdanning som ikke er strukturert opplæring, kan regnes med i etterutdanningskravet med maksimalt 30 timer i hver treårsperiode. Begrensningen på 30 timer omfatter undervisning, utarbeidelse av undervisningsopplegg, artikler og annet fagstoff, deltakelse i fagteknisk utvalgsarbeid, sensur ved eksamen og likeverdig aktivitet, jf. revisorloven § 5-1 annet ledd.

De som utfører kvalitetskontroll, styre- og komitéarbeid for Revisorforeningen, kan ta med dette innenfor maksgrensen på 30 timer.

Revisorer uten revisorregisternummer

Hvis du ikke er oppdragsansvarlig revisor, må du oppfylle kravene til etterutdanning innen utløpet av 2023. Du må da ha fullført 120 timer etterutdanning for perioden 2021 – 2023. 

Du må uansett oppfylle kravene til etterutdanning før du kan påta deg oppdragsansvar. Hvis du f.eks. skal påta deg oppdragsansvar i 2022, må du ha fullført 120 timer etterutdanning for perioden 2020 og frem til du skal overta oppdragsansvaret, alternativt for perioden 2019 – 2021. I tillegg må du dokumentere dette overfor Finanstilsynet, som da vil tildele deg revisorregisternummer.