Oppdragsansvarlige må fullføre 120 timer etterutdanning innen utløpet av 2021

Her får du en oversikt over overgangsreglene for etterutdanning etter ny revisorlov.

Publisert:

Oppdragsansvarlige revisorer

Hvis du er oppdragsansvarlig revisor, må du innen nyttår ha fullført 120 timer etterutdanning for perioden 2019 – 2021. 

Det samme gjelder om du er oppført med revisorregisternummer i Finanstilsynets virksomhetsregister uten å være oppdragsansvarlig revisor per i dag. Da er du registrert med rett til å påta deg oppdragsansvar.

Revisorer uten oppdragsansvar

Hvis du ikke er oppdragsansvarlig revisor, må du oppfylle kravene til etterutdanning innen utløpet av 2023. Du må da ha fullført 120 timer etterutdanning for perioden 2021 – 2023. 

Du må uansett oppfylle kravene til etterutdanning før du kan påta deg oppdragsansvar. Hvis du f.eks. skal påta deg oppdragsansvar i 2022, må du ha fullført 120 timer etterutdanning for perioden 2020 og frem til du skal overta oppdragsansvaret, alternativt for perioden 2019 – 2021. I tillegg må du dokumentere dette overfor Finanstilsynet, som da vil tildele deg revisorregisternummer.