EU skal utrede CO2-toll – kan hjelpe norske bedrifter

EU-kommisjonen ønsker å legge toll på varer fra land med høye utslipp og lave miljøstandarder. En CO2-toll kan bidra til å gjøre norske varer mer konkurransedyktige i det europeiske markedet.

Publisert:

Norge og EU inngikk i oktober en ny avtale som utvider klimasamarbeidet. Avtalen er juridisk bindende og forplikter Norge til å kutte utslippene med minst 40 prosent innen 2030.

Den nye EU-kommisjonen har gjort klima og bærekraftig omstilling til en av sine hovedsaker. Det innebærer store kutt av klimagassutslipp, i tillegg til en storstilt satsing på bærekraftig vekst og verdiskaping. For å beskytte europeisk industri og produksjon skal EU-kommisjonen utrede mulighetene for en CO2-toll på varer fra land utenfor EU.

Hva er CO2-toll og hva betyr det for norske bedrifter

EU har strenge krav til miljøstandarder sammenlignet med andre deler av verden, noe som medfører økte produksjonskostnader for europeiske selskaper. EU-kommisjonen er bekymret for at europeiske selskaper utkonkurreres av billigere alternativer fra land med lavere miljøkrav.

En CO2-toll vil legge en ekstra kostnad på varer fra land med lavere miljøkrav og høyere utslipp. CO2-tollen vil føre til at varer fra for eksempel Kina eller USA får tilsvarende prisnivå som europeiske varer. Det kan bidra til at europeiske selskaper blir mer konkurransedyktige, samtidig som de opprettholder strenge miljøkrav.

Norge er ikke en del av EUs tollunion, så en eventuell CO2-toll vil ikke gjelde direkte for Norge. Samtidig gjør EØS-avtalen at norske varer er underlagt de samme kravene som varer produsert i EU, dermed vil norske varer også bli mer konkurransedyktige sammenlignet varer importert fra utenfor EU. Dette kan bidra til å styrke en bærekraftig norsk industri og produksjon.