Overdragelse av bygg under oppføring

Finansdepartementet er uenig i Skattedirektoratets praksis.

Publisert:

Finansdepartementet har uttalt seg om merverdiavgift og overdragelse av bygg under oppføring. Departementet er ikke enig med Skattedirektoratet i hvordan reglene skal praktiseres.

Finansdepartementet uttaler at det vil være fradragsrett for inngående merverdiavgift knyttet til lokaler under oppføring som inngår i selskapets frivillige registrering. Overdras byggetiltaket før ferdigstillelse skal den inngående merverdiavgiften tilbakeføres med mindre mottakeren overtar tilbakeføringsplikten.

For forhåndsregistrerte virksomheter, som ikke har oppnådd leieinntekter ennå, uttaler imidlertid Finansdepartementet at den inngående merverdiavgiften må tilbakeføres og at det ikke vil være anledning til å overdra tilbakeføringsplikten.