Finansdepartementet vil ikke utsette fristen for skattemeldingen lenger enn til 20. august

Næringsdrivende kan søke Skattekontoret om utsatt frist til 20. august for levering av skattemeldingen for 2020. Vi har på nytt tatt opp med Finansdepartementet at fristen burde vært utsatt til 31. august uten behov for søknad, men har ikke blitt hørt.

Publisert:

Koronapandemien medfører store kapasitetsutfordringer for revisjons- og regnskapsførerbransjen. Revisorforeningen mener derfor at det har vært helt nødvendig å utsette fristen for skattemeldingen.

Det er bra at fristen nå er utsatt, men effekten hadde helt klart vært bedre for bransjen om fristen ble utsatt til 31. august uten behov for å søke. Vi har igjen tatt opp dette med Finansdepartementet, men dessverre ikke blitt hørt. I svaret til oss skriver Finansdepartementet at dette er en avveining mellom ulike hensyn og at de har strukket seg så langt de kan:

"Når fristen for levering er satt til 20. august og ikke 31. august som var det opprinnelige ønsket fra Revisorforeningen og Regnskap Norge, skyldes dette at behovet for utsatt leveringsfrist må avveies mot ulempene ved en slik utsettelse. En utsatt leveringsfrist skaper utfordringer for Skatteetaten. Det blir mindre tid til å ferdigstille skatteoppgjøret, og kvaliteten på fastsettingen blir dårligere. Det blir også flere skjønnsfastsettelser, noe som både er uønsket og ressurskrevende. Videre vil de skattepliktige få skatteoppgjøret senere, og eiendomsskattegrunnlaget som kommunene får fra Skatteetaten, blir forsinket. En utsatt frist vil også medføre forsinkelser i, og redusere kvaliteten på, deler av SSBs statistikkproduksjon, herunder Nasjonalregnskapet og skattestatistikkene.
Med en frist 20. august vil ulempene ved utsettelse bli mer begrenset enn om fristen settes til 31. august. Samtidig antar vi at en utsettelse til 20. august langt på vei vil avhjelpe de utfordringer bransjen står i."