Finansdepartementet vil vurdere virkningene av eventuelt å øke grensen for revisjonsplikt

Finansminister Siv Jensen (FrP) svarte på denne måten da hun fikk spørsmål fra stortingsrepresentant Arild Grande (A) om punktet i regjeringsplattformen om revisjonsplikt.

Publisert:

Hun sier videre at det vil være naturlig i dette arbeidet å se hen til internasjonal utvikling og konsekvensutredninger gjennomført i andre land.

 - Vi er glad for at finansministeren vil gjennomføre en ordentlig vurdering. De negative virkningene av å øke grensene for revisjonsplikt kan bli betydelige. Ikke minst gjelder dette for Regjeringens egen satsing på bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og økonomisk kriminalitet, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen