Flyselskapene vil få tilbakebetalt flypassasjeravgift

Flypassasjeravgiften foreslås midlertidig opphevet med virkning tilbake til 1. januar 2020.

Publisert:

Flypassasjeravgift som allerede er innbetalt skal betales tilbake til flyselskapene eller deres representanter.

Skatteetaten legger opp til en enkel måte å gjennomføre dette på, og opplyser om at alle registrerte flyselskap eller deres representanter vil få praktisk informasjon om gjennomføring tilsendt direkte fra skatteetaten. Det vil også bi lagt ut informasjon på skatteetatens sider om flypassasjeravgift.