Forenklingskonferansen 2020

Hvordan gjøre det enklere å etablere og drive virksomhet uten å ofre nødvendig kontroll? Vi tar debatten i Oslo 23. september. Næringsministeren, NAV-direktøren og direktøren i Arbeidstilsynet kommer. Arrangementet er gratis og direkteoverføres på nett.

Publisert:
Forenklingskonf-web-11092020.jpg

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling. 

Det er en iboende konflikt mellom forenklings- og kontrollhensyn. Hvor mye kan vi egentlig forenkle uten å ofre nødvendig kontroll?

Vi tar debatten på Forenklingskonferansen.

Tid:        23. september (uke 39) kl. 09.00  - 11.40
Sted:     Digital konferanse (du mottar link etter påmelding)

Konferansen er gratis og åpen for alle.

Meld deg på Forenklingskonferansen 2020


Program


Regjeringens forenklingsregnskap

– Status og ambisjoner i Regjeringens forenklingsarbeid. Hva kan erfaringene vi har gjort oss under håndteringen av koronakrisen gi av læring i vårt fremtidige forenklingsarbeid?  
Næringsminister Iselin Nybø (V)

Forenkling vs. kontroll

–  Hvordan sikre fornuftig balanse mellom hensyn som tilsynelatende står i konflikt med hverandre? Hvor avgjørende er norsk tillitskultur og samarbeidet mellom myndighetene og næringslivet? Hva kan vi lære av erfaringene fra håndteringen av koronakrisen?

Innledninger og debatt med tidligere skattedirektør, nåværende NAV-direktør, Hans Chr. Holte, Hans-Jørgen Blomseth, Næringsdepartementet, Ole Michael Bjørndal, NHO Reiseliv og byrådssekretær Vegar Andersen (Ap), næringsetaten i Oslo kommune.
Debatten ledes av adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen

Næringslivsundersøkelsen 2020

– Hvor enkelt er det blitt? 800 ledere i små og mellomstore bedrifter gir svar. 
Christine Lundberg Larsen, adm. direktør, Regnskap Norge

Regelrådet

–  Hvordan bidrar Regelrådet til at næringslivet får en enklere hverdag? 
Sandra Riise, leder av Regelrådet

Arbeidstilsynet

– Hva er god tilsynspraksis? 
Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet

Vel møtt!

Meld deg på Forenklingskonferansen 2020