Foreslår ny leveringsfrist for annen skattleggingsperiode for særskilt skattemelding

Mottakere av fjernleverbare tjenester, klimakvoter og gull, og tilbydere i forenklet registreringsordning, skal levere særskilt skattemelding.

Publisert:

Skattemelding leveres kvartalsvis hvor hver periode består av tre måneder. Fristen for å levere melding for andre periode (april, mai og juni) er i dag 10 august. Skatteetaten foreslår at fristen endres til 31. august for å imøtekomme et ønske om å få samme frist på denne meldingen som på ordinær mva melding.

Vi slutter oss til forslaget, og regner med at det får virkning for andre periode i år.