Foretaksopplysninger over landegrensene

Gjennom tjenesten BRIS kan man nå søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene.

Publisert:

BRIS (Business Register Interconnection System) er en portal som er utviklet av EU, hvor man kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene. Tjenesten gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet.

Man kan også bestille dokumenter, som årsregnskap og stiftelsesdokumenter. I første versjon av BRIS er det bare mulig å bestille dokumenter som er gratis, men senere vil dette også gjelde betalings-dokumenter.

Foretaksregistrene vil også bruke BRIS til å sende statusopplysninger om foretak til hverandre. Dette gjør at vi kan følge opp norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) bedre, dersom det skjer endringer på foretaket i hjemlandet. I tillegg vil varsel om at en grenseoverskridende fusjon er gjennomført sendes gjennom BRIS.

Land som er koblet på BRIS i dag er:

 • Norge
 • Sverige
 • Tyskland
 • Polen
 • Malta
 • Hellas
 • Italia
 • Kroatia
 • Slovenia
 • Kypros
 • Danmark 
 • Spania
 • Belgia

I den kommende tiden vil flere land kobles på. Totalt skal alle 31 EU og EØS-land kobles på BRIS. Noen av landene tilbyr bare enkelte tjenester.