Forslag om reduserte inndrivingskostnader pga. utbruddet av Covid-19

Det er nylig fremmet forslag om lavere gebyrer mv. i ny inkassolov. Nå foreslås det ytterligere reduksjoner i forbindelse med blant annet tvangssalg av bolig.

Publisert:

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til nedsettelse av inndrivingskostnader. Høringsnotatet gjelder:

  • standard skrivesalær for begjæring om tvangssalg av bolig mv.
  • halvering av skrivesalæret for utleggsbegjæringer mv.
  • halvering av skrivesalæret for forliksklager i inkassosaker
  • reduksjon av inkassogebyrer og –salærer etter inkassoforskriften

Arbeidsgrupperapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven», med forslag til ny inkassolov og ny inkassoforskrift, ble sendt på høring 9. mars med høringsfrist 9. juni 2020. Høringsnotatet her gjelder nedsettelser av inndrivingskostnader som kan tre i kraft før en ny inkassolov og en ny inkassoforskrift kan tre i kraft. 

Høringsfristen er 17. april 2020.