Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Utsatt innberetning av merverdiavgift vil bedre likviditeten til selskapene som ellers må betale merverdiavgift før de får oppgjør. Forslaget vil samtidig kreve mer oppfølging og kontroll av selskapene.

Publisert:

Revisorforeningen støtter forslaget om utsatt tidfesting av merverdiavgift for omtvistede tilvirkningskontrakter. Samtidig mener vi det må klargjøres hvilke kontrakter som anses som tilvirkningskontrakter, når kravet er omtvistet og hvilke selskaper som ikke skal benytte regelen fordi de er nærstående. Vi mener også at det er behov for regler om dokumentasjon, og lurer på hvilken betydning utsatt tidfesting får for krav om momskompensasjon.