Forum for eierstyring og selskapsledelse onsdag 23. oktober 2019

Profilerte foredragsholdere og mange spennende tema. Les mer om programmet og meld deg på!

Publisert:
Nues-illustrasjon.PNG

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) utgir den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, og står bak den årlige «Forum for eierstyring og selskapsledelse».

Årets Forum tar for seg fire sentrale temaer innen eierstyring og selskapsledelse:

 • Valgkomiteens arbeid
  Tone Lunde Bakker leder Swedbanks norske virksomhet og leder av valgkomiteen i Equinor.
 • Eierrollen versus styrerollen  
  Ole Jacob Sunde, styreleder i Formuesforvaltning og styreleder i både Schibsted og i storaksjonæren Stiftelsen Tinius.
 • Styret og styreleders rolle 
  Gunn Wærsted, styreleder i Telenor siden 2016.
 • Bærekraft i styrerommene 
  Martin Skancke, styreleder i Principles for Responsible Investment (PRI) og styremedlem i Storebrand, Norfund og Summa Equity.

Målgruppe

Styremedlemmer, administrerende direktører, finansdirektører, investorer, analytikere, medlemmer i valgkomiteer, samt rådgivere innen jus, revisjon og kommunikasjon

Tid og sted

Onsdag 23. oktober 2019 kl. 08.30 – 11.15 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge. Pris kr 1000. Påmeldingsfrist er 18. oktober.

Meld deg på: NUES Forum for eierstyring og selskapsledelse 2019!