Purring og krav om tilbakebetaling for de som mangler bekreftelse på søknader i kompensasjonsordning 1

Skatteetaten har sendt ut purringer til alle søkere i kompensasjonsordning 1 som ennå ikke har fått bekreftelse på sine søknader fra revisor eller regnskapsfører. Nå er fristen ute, og det mangler fortsatt bekreftelse på søknader fra over 2000 bedrifter med samlede tilskudd på nær 350 millioner kroner. Det er imidlertid fortsatt mulig å sende inn bekreftelse.

Publisert:
Kompensasjonsordning FB.PNG

Hvis du har klienter som har søkt om tilskudd og søknadene ikke er bekreftet av deg, kan det være bra å sjekke om de har fått bekreftelse fra noen andre, og i motsatt fall gi klienten beskjed om at de risikerer å måtte betale tilbake alt. 

Etter det vi har forstått, vil det om kort tid bli sendt ut varsel om tilbakebetaling av tilskudd med en frist på 14 dager. Innen denne fristen vil det fortsatt være mulig å sende inn bekreftelser og dermed unngå å måtte betale tilskuddet tilbake. Opprinnelig frist var 31. august 2021 for regnskapspliktige foretak. 

Det skal avgis bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører på søknader for de månedene hvor søkeren har fått tildelt tilskudd over 15 000 kroner. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører er et vilkår for å motta tilskudd. 

Bekreftelsene avgis i portalen for bekreftelse  av innsendte søknader.

Bekreftelsene gis i henhold til Skattedirektoratets veiledning om revisors og autorisert regnskapsførers bekreftelse av innhold i søknad om tilskudd for foretak med stort omsetningsfall.