Fristen for årsregnskapet blir utsatt

Næringsdepartementet og Finansdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder.

Publisert:

15.5.: Lovforslag på høring

Et forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av ordinær generalforsamling er sendt på høring med frist 19. mai.

For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes per 31.12, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august.

Fristen i regnskapsloven § 8-3 for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes fra 1. august til 1. oktober. 

19.5.: Revisorforeningens høringssvar

Vi mener at dette er et viktig og riktig tiltak for å begrense negativer konsekvenser av koronakrisen for de næringsdrivende, regnskapsførere og revisorer. Revisorforeningen støtter forslaget.

Revisorforeningen har tatt opp dette med myndighetene i flere runder. Det er bra at denne utsettelsen nå kommer på plass.