Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for når meldinger må være mottatt for å bli registrert innen årsskiftet.

Publisert:

Elektroniske meldinger

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som er innsendt elektronisk etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Nytt av året er at det er helelektronisk saksbehandling av gjennomføringsmelding om fusjon mellom mor og heleid datterselskap og mellom selskaper eid av samme eier.

Meldinger på papir

Meldinger som sendes inn på papir om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt innen 1. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som er mottatt hos Foretaksregisteret etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2018.