Frister for registrering i Foretaksregisteret

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for at meldinger skal være registrert innen årsskiftet.

Publisert:

Elektronisk melding

Foretaksregisteret må ha mottatt melding om beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling innen 11. oktober.

Melding om gjennomføring av disse endringene og andre meldinger til Foretaksregisteret etter 6. desember, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året.

Det er maskinell saksbehandling av enkelte gjennomføringsmeldinger. Se nærmere om hvilke som behandles maskinelt.

Papirskjema

Beslutning om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling som sendes på papir må være mottatt innen 1. oktober.

Gjennomføringsmeldinger og andre meldinger på papirskjema må være mottatt etter 30. november, kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2021.