Grensene for små foretak i regnskapsloven vil trolig øke

EU-kommisjonen foreslår å øke grensene for små foretak i regnskapsdirektivet med 25 prosent. Tilsvarende økning foreslås for de andre størrelseskategoriene. På grunn av svak kronekurs, vil grensene for Norges del måtte økes med over 60 prosent.

Publisert:

Økningen gjelder grensene for salgsinntekter og balansesum. Direktivreglene krever i dag at grensene for små foretak settes til mellom 8 og 12 millioner euro i salgsinntekter og mellom 4 og 6 millioner euro i balansesum. Dette foreslås økt til mellom 10 og 15 millioner euro i salgsinntekter og mellom 5 og 7,5 millioner euro i balansesum. 

På grunn av den svake kronekursen, blir utslagene større i norske kroner. Dagens grenser er satt ut fra en kurs på 7,856 NOK/EUR. Gitt dagens kurs på ca 11,50 NOK/EUR, så vil grensene i regnskapsloven måtte settes slik hvis EU-kommisjonens forslag blir vedtatt:

  Regnskapsloven Direktivet nå Foreslåtte grenser
Balansesum  35 mill kr

31,4  - 47,1 mill kr

57,5 - 86,2 mill kr

Salgsinntekter  70 mill kr 62,8 - 94,2 mill kr 115,0 -  172,5 mill kr.
Ansatte årsverk 50 50 50