Høring - Forslag om utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter

Finansdepartementet foreslår en utsatt tidfesting for merverdiavgift for omtvistede krav med grunnlag i tilvirkningskontrakter.

Publisert:

Som omtalt i Statsbudsjettet for 2023 sendes det på høring et forslag som vil gjøre det mulig å utsette innberetning og betaling av merverdiavgift ved omtvistede krav ved tilvirkningskontrakter.  

Tilvirkningskontrakt foreslås å gis samme innhold som etter skatteloven § 14-5 tredje ledd, og vil omfatte kontrakter innenfor bransjen og anleggsvirksomhet og verftsindustri, men også annen tilvirkning.

Hvilke krav som er omtvistet foreslås å omfatte krav hvor det objektiv sett er rimelig tvil om at kreditor har rett på vederlag.

Bestemmelsen vil etter forslaget ikke gjelde ved interessefellskap mellom kjøper og selger.

Høringsfristen er 6. desember 2022.