Høring - Ny rapporteringsplikt for næringslivet, kjøps- og salgsmelding

Skatteetaten sender på høring et forslag om en ny opplysningsplikt for virksomheter

Publisert:

Det foreslås å innføre en plikt for bokføringspliktige virksomheter og offentlige virksomheter til ukrevd å gi nærmere opplysninger til skattemyndighetene om salgs- og kjøpstransaksjoner med andre næringsdrivende.

Formålet med forslaget er å øke etterlevelsen av skatte- og merverdiavgiftslovgivningen og bidra til større likebehandling av de skattepliktige og likere konkurransevilkår i næringslivet. Forslaget vil gi skattemyndighetene et bedre grunnlag for å tilpasse virkemiddelbruken og målrette kontrolltiltak mot næringsdrivende for å redusere omfanget av unndragelser.

Revisorforeningen vil se nærmere på forslaget og hva dette innebærer for de næringsdrivende og for revisjonen. Vi tar gjerne i mot innspill til denne saken.

Camilla

Brunfelt

Rådgiver merverdiavgift
920 47 598 cb@revisorforeningen.no