Høring – Eksempler på revisjonsberetning etter ny revisorlov

Revisjonskomiteen har utarbeidet eksempler for to revisjonsberetninger etter ny revisorlov. Det er ett eksempel til aksjeselskap og ett til foretak av allmenn interesse som er på høring. Høringsfristen er satt til 31.08.2021.

Publisert:

For alle eksempler er nå uttalelsen om registrering og dokumentasjon fjernet fra revisjonsberetningene i tråd med ny revisorlov. For et foretak uten lovpliktig årsberetning er det ikke større endringer av betydning. For et foretak som har lovpliktig årsberetning er nå uttalelsen om årsberetningen og øvrig informasjon slått sammen.

For foretak av allmenn interesse gjelder revisjonsforordningen, se Revisorloven kapittel 12. Revisjonsforordningen artikkel 10 har flere tilleggskrav til revisjonsberetningen, disse er hensyntatt i eksempelet.

Revisjonsberetningene etter ny revisorlov skal benyttes ved revisjon av regnskapsår som begynner 01.01.2021 eller senere.