Høring – skattemelding for næringsdrivende på standardisert digitalt format

Skatteetaten skal innføre digital skattemelding for næringsdrivende. Alle eksisterende skjemaer fjernes og erstattes av en «temabasert» fil. Det legges opp til pliktig innføring for inntektsåret 2020 med innlevering i 2021.

Publisert:

Skattetaten har nå sendt på høring forslag til nødvendige hjemler i skatteforvaltningsloven og skatteforvaltningsforskriften. 

Hensikten med den nye skattemeldingen er at den skal bli enklere og mer forståelig for de næringsdrivende enn dagens løsning og gi bedre støtte ved levering. Næringsdrivende som bruker et digitalt økonomisystem skal kunne levere skattemeldingen direkte fra systemet. Likevel vil det også være en portal som åpner for å taste inn opplysninger manuelt. Portalen planlegges bare tilrettelagt for grupper av næringsdrivende der en slik løsning i betydelig grad er etterspurt, dette gjelder særlig mindre enkeltpersonforetak.   

Skatteetaten skal i årene frem til 2021 utvikle en ny digital skattemelding for formues- og inntektsskatt (SIRIUS-prosjektet). Dette omfatter skattemeldinger for formues- og inntektsskatt, svalbardskatt og petroleumsskatt etter skatteforvaltningsloven, selskapsmelding mv. for selskap med deltakerfastsetting etter skatteforvaltningsloven og melding.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er 15. juni 2019.