Høring med Stortingets finanskomite om statsbudsjettet

Revisorforeningen møtte mandag 17. oktober til høring i Stortingets finanskomite om statsbudsjettet for 2023.

Publisert:
Karen i høring i Finanskomiteen.png

I høringen ga Karen Kvalevåg uttrykk for bekymring for manglende konsekvensutredning av forslagene om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen og ekstra arbeidsgiveravgift for inntekter som overstiger 750 000 kroner. Hun ba Stortinget utsette begge forslagene inntil det er foretatt full konsekvensutredning.

Hun stilte også spørsmål ved om det er klokt å øke eierbeskatningen i en tid hvor næringslivet allerede sliter med høy generell kostnadsvekst, ekstreme energikostnader og økte renter. 

Kvalevåg sa videre at politikken må innrettes slik at vi når våre felles mål uten å svekke fundamentale forutsetninger for verdiskapning. Strekkes strikken for langt kan det få langsiktige konsekvenser for investeringer, sysselsetting og vår evne til å finansiere velferden.

Se også høringsbrevet Revisorforeningen har sendt finanskomiteen.