Høringssvar - Norge mot 2025

Revisorforeningen har avgitt høringssvar i høringen Norge mot 2025.

Publisert:

Høringen Norge mot 2025 tar opp temaer som er aktuelle for Norge sett i lys av koronapandemien og også veien videre mot omstilling til lavutslippssamfunn.

Les Revisorforeningens høringssvar til høyre.