Husk fristene for registrering i Foretaksregisteret

Melding om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Publisert: Selskapsrett Skatt

Jo tidligere man sender inn meldingen, desto større er sjansen for at registreringen blir gjennomført innen årsskiftet. 

Elektroniske meldinger

Samordnet registermelding som sendes inn elektronisk via Altinn har raskere saksbehandling og enklere signeringskrav. Dette gjelder også meldinger om fusjon, fisjon, nedsettelse av aksjekapital og melding om avvikling.

Melding om vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 20. oktober.

Gjennomføringsmelding og andre meldinger som sendes inn elektronisk til Foretaksregisteret etter 12. desember kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av året, opplyser Foretaksregisteret.

Meldinger på papir

Meldinger på papir om fusjon, fisjon, kapitalnedsettelse eller avvikling må være mottatt hos Foretaksregisteret innen 1. oktober.

Foretaksregisteret opplyser at gjennomføringsmelding og andre meldinger på papirskjema som kommer inn etter 30. november kan være vanskelig å få registrert innen utgangen av 2017.