Hvordan søke om revisorregisternummer

Revisorer som skal undertegne revisjonsberetninger eller revisorbekreftelser, må ha revisorregisternummer.

Publisert:

Du som skal søke om revisorregisternummer, finner nyttig informasjon på Finanstilsynets nettsider om hva som skal til for å få revisorregisternummer

Er du usikker på om du er revisor med eller uten revisorregisternummer? Det finner du ut om du søker på navnet ditt i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Søknaden sendes Finanstilsynet via Altinn-skjemaet KRT-1019. I skjemaet må følgende dokumenteres:

  • 120 etterutdanningstimer (kronologisk oppstilling og deltakerbekreftelser)
    • Unntak: revisorer som har avlagt siste nødvendige eksamen i revisorutdanningen innen de siste fem kalenderårene trenger ikke å sende inn dokumentasjon av etterutdanningstimer på søketidspunktet, men Finanstilsynet forutsetter at etterutdanningskravet oppfylles innen utgangen av inneværende år.
  • Skikkethet (politiattest, egenerklæring og skattemelding/siste skattefastsetting)

Nærmere om deltakerbekreftelser

Etterutdanningstimer som er fullført gjennom strukturert opplæring (etterutdanningskurs) skal være dokumentert med deltakerbekreftelse fra kursarrangøren. Hvis du er medlem i Revisorforeningen og/eller abonnerer på Rekomp, slipper du å samle sammen kursbevisene du har fått fra oss fortløpende. Når du er pålogget på revisorforeningen.no, gå til kursplanleggeren >Historikk, og last ned Kursrapporten fra Revisorforeningen. Den kvalifiserer som deltakerbekreftelse for alle kursene du har tatt hos oss i den valgte perioden. 

Fristen for å søke om revisorregisternummer

  • Innen 31.12.2023 hvis du skal beholde revisortittelen din etter utgangen av 2023 (ellers blir tittelen deponert, og du kan ikke bruke tittelen).
  • I god tid før du skal påta deg revisjonsoppdrag eller bekreftelsesoppdrag. Du kan ikke påta deg oppdrag før du er tildelt revisorregisternummer fra Finanstilsynet.