IAASB ønsker innspill til veiledning ved attestasjon av ikke-finansiell rapportering

IAASB ønsker å utarbeide veiledning til bruk av ISAE 3000 (revidert) ved ikke-finansiell rapportering etter Extended External Reporting (EER) Assurance, og er nå i prosjektets første fase av dette arbeidet.

Publisert:

Hovedformålet med prosjektet er å muliggjøre en mer konsekvent og hensiktsmessig anvendelse av ISAE 3000 (revidert) for attestasjon av nye former for ekstern rapportering (EER) og for å gi større tillit til de resulterende rapportene for brukere av EER.

EER omhandler mange ulike rapporteringsformer, inkludert rapportering om bærekraft og selskapers annen rapportering om miljø og sosiale spørsmål.

IAASB har nå utarbeidet et utkast til den første delen av en slik veiledning. Utarbeidelsen er ikke å betrakte som et utkast av den forventede fullstendige veiledningen, men en foreløpig konsultasjon. Formålet med å legge dette ut til høring er at IAASB ønsker innspill fra brukere av ISAE 3000 (revidert). IAASB ønsker bistand til å utvikle et komplett ikke-autorativt veiledningsdokument som skal publiseres i prosjektets andre fase.

IAASB søker spesielt innspill fra de med praktisk erfaring fra dette rapporteringsområdet, inkludert deltagere og andre eksperter som er involvert i både å gjennomføre slike oppdrag og forberede EER rapportering. Utover dette ønsker de innspill fra investorer og andre brukere av slike rapporter, samt fra standardsettere og reguleringsmyndigheter.

Frist for innspill er 21. juni 2019.

http://www.ifac.org/publications-resources/consultation-paper-extended-external-reporting-assurance

Respondentene blir bedt om å sende sine kommentarer elektronisk (både i PDF og Word-fil). Det bes om at kommentarer ikke inneholder tabeller da de er inkompatible med programvaren som brukes til å analysere respondenters innspill.

Send gjerne dine innspill når det gjelder høringen til Revisorforeningen ved kai.morten.hagen@revisorforeningen.no.

Fristen for innspill til Revisorforeningen er 7. juni 2019.